Loading…

Overflatebehandling vannkraft

Sunnfjord Energi – Stakaldefossen kraftstasjon

Overflatebehandling av div rør og utstyr i kraftastasjonen. Inntaksrør, skovlehus m.m.

Sunnfjord Industri & Sveiseservice / Sunnfjord Energi AS

Stakaldefossen – Overflatebehandling rørgate