Loading…

Overflatebehandling tankanlegg / prosessanlegg Oljerelatert / Norsok-standard

2017 Sunnfjord Betong

Overflatebehandling halvdel av tank og bygg.

Hellenes AS / Halliburton

Overflatebehandling av uniter til Halliburton.

Sunnfjord Industri & Sveiseservice AS / Elkem Bremanger AS

Overflatebehandling av Luttank ca 700 m2 utført ved Ankerløkken i Førde